skip to Main Content

HR administracija

Cityscope postaje zvanični poslodavac za autsorsovano osoblje i preuzima sledeće funkcije:

  • Prikupljanje potrebne dokumentacije za zasnivanje radnog odnosa
  • Potpisivanje Ugovora o radu na određeno vreme, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a u skladu sa zakonom
  • Organizovanje rada sa zaposlenima u skladu sa svim propisima i zahtevima klijenta
  • Komunikacija sa relevantnim državnim institucijama (poreska uprava, penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje)
  • Priprema i podnošenje svih izveštaja i dokumenata relevantnih državnih institucija, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom
Back To Top
×Close search
Search