skip to Main Content

Evaluacija zaposlenih I HR potencijala

Proces HR Evaluacije obuhvata sveobuhvatnu analizu postojećeg ljudskog kapitala unutar kompanije u skladu sa korporativnim ciljevima i strategijom.

Metodologija obuhvata nekoliko aspekata procene koji pružaju uvid u jačine i slabosti ljudskih resursa i pružaju rešenja našim klijentima, koji imaju za cilj efikasnije postizanje poslovnih ciljeva.

Poštujući razlike između kompanija, po pitanju njihovog poslovanja i industrije, broja zaposlenih, organizacione strukture i zakonskih zahteva, dizajniramo prilagođena rešenja primenom različitih alata u skladu sa specifičnim potrebama naših klijenata i njihovih organizacija.

U zavisnosti od potreba klijenta, usluga se može obezbediti na nivou cele kompanije ili delimično na nivou Divizije/Odeljenja, kao i na različitim nivoima pozicija, od nižih pozicija u organizacionoj šemi do nivoa izvršnog menadžmenta.

Organizovan u tri faze, ukupni proces se posmatra kao projekat sa definisanim tačkama, omogućavajući konsultantima da budu potpuno svesni okruženja kompanije, poslovnih praksi, politika i procedura i dugoročnih ciljeva.

Back To Top
×Close search
Search