skip to Main Content

Uslovi korišćenja

  • Predmet i prihvatanje uslova

Ovim Uslovima korišćenja (“Uslovi korišćenja”) reguliše se pristup i korišćenje internet stranici www.cityscope.rs, privrednog društva CityScope Enterprises d.o.o. Beograd, ul. Rige od Fere 16, Stari Grad, PIB: 104426121, MB: 20163674, br. dozvole za obavljanje poslova zapošljavanja 021-01-13/1/2014-05 kod Ministarstva za Rad, Zaposljavanje, Boračka i Socijalna pitanja (u nastavku “CityScope”, “mi”) te sadržaj dostupan na ovoj internet stranici (“internet stranica”).

Pristupom internet stranicama CityScope potvrđujete da pristajete na primenu Uslova korišćenja internet stranica koji su na snazi u vreme posete internet stranici i pristajete pridržavati se istih. Uslovi korišćenja podložni su povremenim promenama, mogu se u svako doba izmeniti i/ili dopuniti bez prethodnog posebnog obaveštavanja ili najave, s tim da će se promene Uslova korišćenja objaviti na ovoj internet stranici.

Redovno proveravajte ove Uslove korišćenja kako biste bili sigurni da ste sa istima upoznati i da ih prihvatate.

Molimo Vas da se suzdržite od pristupa internet stranicama CityScope ukoliko ne pristajete na primenu Uslova korišćenja.

CityScope će uložiti razumne napore da održi www.cityscope.rs stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu tačne, potpune i pouzdane, s tim da nije odgovoran za povremeno nefunkcionisanje stranica niti jemči, izričito ili prećutno, za tačnost, istinitost, pouzdanost ili celovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao ni da neće sadržavati greške ili viruse.

Zadržavamo pravo povlačenja ili izmene Sadržaja dostupnog na Internet stranici. Povremenomožemo ograničiti pristup nekim delovima Internet stranice ili Internet stranici u celosti. Nismo dužnistaviti na korišćenje internet stranicu i nećemo biti odgovorni ako je Internet stranica delimično ili ucelosti nedostupna, iz bilo kog razloga, u bilo koje vreme i u bilo kom trajanju. Internet stranica nepredstavlja niti podrazumeva izvor saveta ili sredstvo za uspostavljanje poslovnog odnosa bilo kojevrste među nama.

CityScope neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja internet stranica CityScope-a.

Sadržaj koji Vam pružamo na našoj Internet stranici može biti regulisan i Posebnim uslovima kojeprihvatate kada pristupite tačno određenom sadržaju. U slučaju protivrečnosti ili nepodudaranjaUslova korišćenja sa Posebnim Uslovima, Posebni Uslovi imaju prednost u odnosu na Uslovekorišćenja. Prilikom svakog pristupa Internet stranici i korišćenja sadržaja iste, prihvatate Uslovekorišćenja i sve Posebne Uslove primenjive na pripadajući sadržaj.

  • Korišćenje internet stranice

Samim pristupom i pregledavanjem internet stranica, koje vršite na isključivo vlastitu odgovornost
podrazumeva se da prihvatate Uslove korišćenja.

Dužni ste da sprovedete sve potrebne pripreme radnje koje obezbeđuju pravilan i na uobičajeni način pristup Internet stranici. Takođe ste dužni osigurati, da su osobe koje pristupaju Internet stranici putem vaše Internet veze, upoznate sa ovim Uslovima korišćenja i svim primenjivim Posebnim Uslovima, kao i da prihvataju iste.

Ukoliko odaberete ili vam je dodeljena korisnička identifikacijska šifra, lozinka ili bilo koji drugipodatak kao deo naših sigurnosnih postupaka, navedene informacije morate čuvati kao poverljive ine smete ih otkriti trećim licima. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku možemo onesposobiti bilokoju korisničku identifikacijsku šifru ili lozinku koju ste odabrali ili koje vam je dodeljena ako utvrdimoda se niste pridržavali odredaba ovih Uslova korišćenja ili Posebnih uslova.

Prilikom pristupanja i korišćenja Internet stranica, u obavezi ste suzdržati se od radnji koje mogunaštetiti imidžu, interesima ili pravima našeg društva, kao i delovanja na način koji može oštetiti,učiniti neupotrebljivom ili preopteretiti internet stranicu, ili na bilo koji drugi način onemogućitiuobičajenu upotrebu Internet stranice drugim posetiocima.

CityScope sprovodi odgovarajuće sigurnosne mere za otkrivanje virusa, s tim da trebate biti svesni dapostojeće mere sigurnosti za računarske sisteme na internetu nisu uvek u potpunosti pouzdane, te nemožemo garantovati nepostojanje virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji mogu uzrokovatipromene vaših računarskih sistema (hardver i softver) ili podataka i datoteka u vašim sistemima.

  • Sadržaj i ograničenje odgovornosti

CityScope ne garantuje preciznost, potpunost, korisnost ili relevantnost Sadržaja i/ili da je navedeniSadržaj ažuriran. Izričito isključujemo svu odgovornost, kao i odgovornost za bilo koje vrste grešakaili propusta vezanih za Sadržaj i internet stranicu.

Stavljanje Sadržaja na Internet stranicu ni na koji način ne podrazumeva automatsko pružanje usluganaših zaposlenih, niti bilo koju drugu vrstu usluga. CityScope izričito isključuje svu, kao i odgovornostbilo koje vrste za odluke koje donosite na osnovu sadržaja internet sajta.

Informacije koje CityScope objavljuje na ovim stranicama smatraju se tačnima i pouzdanima u vremenjihovog unošenja. Međutim, CityScope ne jamči za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojegpodatka pohranjenog na ovim stranicama. Zadržavamo pravo da u bilo koje vreme, bez prethodnenajave, ažuriramo ili izmenimo podatke na svojim stranicama, uzimajući u obzir interaktivni karakterstranice. Za takve promene CityScope i/ili njegovi zaposleni ne snose odgovornost.

Informacije dostupne na stranicama ne smeju se smatrati temeljnim za donošenje značajnih ličnih,finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete CityScope smatratiodgovornim za ne ostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

  • Autorska prava

CityScope je vlasnik celokupnog sadržaja na Internet stranici www.cityscope.rs. Sve što vidite, čujeteili pročitate na Internet stranici (kao što su slike, fotografije, ilustracije, tekstovi, video zapisi i ostalimaterijali) zaštićeni su autorskim pravom, dizajnom, žigom i drugim zakonima o intelektualnoj svojini.Ne smete preuzeti ili pokušavati preuzeti bilo koji sadržaj putem sredstava ili postupaka koji nisudopušteni na Internet stranici.

Delimična ili potpuna reprodukcija sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja CityScope, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu sa potrebama oglašavanja.

  • Linkovi i povezivanje

Na Internet stranici mogu se nalaziti linkovi ka drugim Internet stranicama trećih lica koji nisupovezani s nama. Povezivanje na navedene Internet stranice trećih ne podrazumeva naše garancijeza te stranice i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za Internet stranice trećih lica koje imaju link kaovoj ili sa ove Internet stranice. Nismo odgovorni za sadržaj ili tačnost bilo kojih spoljnih stranica ilistranica povezanih s našom Internet stranicom. Korišćenje linkova ka bilo kojim spoljnim stranicamaili stranicama trećih lica je na sopstvenu odgovornost.

Svako povezivanje na našu Internet stranicu sa stranica trećih lica zahteva naše prethodno pisano
odobrenje.

  • Podaci o ličnosti

Prikupljanje i korišćenje vaših podataka o ličnosti regulisano je našom Politikom o privatnosti čije odredbe su inkorporirane u ove Uslove korišćenja i dostupne su na:
www.cityscope.rs/uslovi/privatnost

  • Tajnost i zaštita podataka o ličnosti

Sve podatke koje nam dajete u svojoj prijavi jamčite da su istiniti i ažurni, te nam u skladu saZakonom o zaštiti podataka o ličnosti dajete dozvolu da navedene podatke koristimo isključivo usvrhu traženju radnog mesta ili poslova uopšteno.

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo u našoj bazi podataka i obrađivati ih uz primenu odgovarajućih organizacionih, tehničkih i kadrovskih mera zaštite podataka.

Prilikom posete ovim stranicama vaši se podaci o ličnosti neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih CityScope ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mestima unutar www.cityscope.rs stranica i u određeno vreme, CityScope ćeprikupljati podatke o ličnosti korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva firme, telefonskogbroja, e-mail adrese. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove internetstranice te u svrhu statističke obrade posećenosti internet stranica i CityScope ih neće dati nakorišćenje trećim licima niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali kojedostavite, kao što su pitanja, komentari, predlozi i sl. neće se smatrati poverljivima.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom za zaštitu podataka oličnosti ili uslovima korišćenja, ili u vezi vaših iskustava s ovom internet stranicom, molimo da nam sejavite na office@cityscope.rs

  • Pravo i nadležnost

CityScope stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz dostupnostpredstavljenih usluga, te najnovije promene na uslugama. U tom smislu predlažemo konsultacije sodgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati vam savet posebno prilagođen vašojkonkretnoj situaciji.

Za tumačenje, primenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova korišćenja internetstranica CityScope merodavno je zakonodavstvo Republike Srbije, a za sve zahteve i sporove kojinastanu kao rezultat korišćenja internet stranica CityScope ili u vezi s njima isključivo su nadležnisudovi Republike Srbije.

  • Kontakt

Pitanja, komentare i zahteve vezane za ove Uslove slobodno nam šaljite na adresu CityScope Enterprises d.o.o., Beograd, Ulica Rige od Fere 16, Beograd, te na office@cityscope.rs

Back To Top
×Close search
Search