skip to Main Content

Centri za procenu

Za profitabilno funkcionisanje bilo koje organizacije, veoma je važno koliko je kompanija uspešna u motivisanju svojih zaposlenih. Organizacije koje se samo oslanjaju na finansijske benefite u cilju motivisanja zaposlenih mogu iskusiti prepreke u procesima regrutovanja ili zadržavanja talenata, pogotovu u periodima stagnacije i smanjenja budžeta.

Vežbe ocenjivanja (simulacije fiktivnih situacija u kojima se od učesnika očekuje da pruže odgovore i grupne diskusije na zadate teme) su dizajnirane tako da izazovu ono ponašanje od učesnika koje je potrebno proceniti. Koristi se više od jedne vežbe za takvu procenu.

A) Procena grupe – preporučuje se za položaje Junior i pozicije Saradnika

  • Opšta diskusija među učesnicima o zadatoj temi
  • Diskusija među učesnicima u vezi sa poslovnim scenarijem i srodnim pitanjima
  • Vežba koja uključuje igranje poslovnih uloga

Dinamika grupe otkriva individualno ponašanje svakog učesnika, čime omogućava konsultantima da predvide kako će se svaki kandidat ponašati i napredovati u radnom okruženju uopšte i kako će najverovatnije reagovati u određenim situacijama.

B) Individualne procene – preporučuje se za pozicije srednjeg i višeg menadžmenta

Individualna procena se vrši pojedinačno kao sesija između konsultanta i samog zaposlenog. Procena se sastoji od vežbi kreiranih po meri samog projekta i jasno definisanih područja za datu poziciju prema zahtevima posla.

Back To Top
×Close search
Search