skip to Main Content

Čime se bavimo?

Tokom godina razvili smo spektar usluga iz oblasti ljudskih resursa koje uključuju sledeće:

 • Regrutacija i selekcija kandidata
 • Stavljanje na raspolaganje radne snage (Staff Lease)
 • HR Administracija
 • Outplacement programi
 • Centri za procenu
 • Dizajn i implementacija HR Biznis Strategije
 • Evaluacija zaposlenih i HR potencijala
 • Stavljanje na raspolaganje HR Biznis Partnera

Ko smo mi?

CityScope je započeo sa radom na tržištu Srbije kao HR konsalting kompanija davne 2004. godine.

Od početka poslovanja CityScope posvećuje svoj rad kreiranju praktičnih profesionalnih rešenja u oblasti ljudskih resursa, koja bi klijentima omogućila postizanje komparativne prednosti u vremenu dinamičnih tržišnih promena. Zbog toga, mi stojimo na raspolaganju našim klijentima i našim kandidatima, pružajući im kvalitetnu uslugu u oblasti ljudskih resursa i aktivno doprinoseći povezivanju profesonalaca i radne sredine. Pažljivo i detaljno pristupamo svakoj poslatoj radnoj biografiji od strane kandidata i svakom zahtevu od strane klijenta, gradeći personalizovan pristup u radu.

Nakon više od decenije poslovanja na tržištu, odlikuje nas kontinuirani i profesionalni razvoj organizacije i našeg tima. Ostvarili smo uspešne rezultate zahvaljujući izloženosti brojnim industrijama i korišćenjem različitih metodologija i alata, adaptirajući ih specifičnim potrebama naših klijenata.

Posedujemo široko iskustvo u saradnji s klijentima iz najrazličitijih industrija poput FMCG industrije, bankarstva i osiguranja, telekomunikacija i IT industrije.

CityScope predvodi tim konsultanata, sa praksom iz različitih industrija, koji doprinose jedinstvenoj kombinaciji iskustava iz velikih organizacija, konsultantskih kuća i firmi u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Naši konsultanti su obučeni i sertifikovani za procenu potencijala, veština, znanja i ponašanja po internacionalnoj CEB SHL metodologiji.

Misija, Vizija i Cilj

Misija: Unaprediti poslovanje klijenata pružanjem najkvalitetnijih i najnaprednihih rešenja iz oblasti ljudskih resursa.

Vizija: Postaviti nove standarde u oblasti ljudskih resursa kao lider na ovom polju.

Cilj nam je da svojim klijentima pružimo visokokvalitetnu i profesionalnu uslugu u oblasti ljudskih resursa, kroz aktivni i personalizovani pristup i primenu najsavremenijih tehnologija i metodologija (HR alata).

Naše Vrednosti

 • Posvećenost i poverenje

Posvećeni smo u potpunosti našim klijentima i kandidatima od početka do kraja svakogprocesa. Gradimo dugogodišnje poverenje sa klijentima na temeljima profesionalne ikvalitetne usluge na polju ljudskih resursa.

 • Timski duh

Stub naše kompanije i našeg uspeha su ljudi u našem timu. Svi zajedno trudimo se da našimklijentima pružimo najbolju uslugu i zajedničkim snagama postignemo najbolje rezultate.

 • Stručnost

Našu kompaniju predvodi tim konsultanata sa praksom iz različitih industrija koji su obučenii sertifikovani za procenu potencijala, veština, znanja i ponašanja po internacionalnoj CEBSHL metodologiji.

 • Inovativnost

Svoj rad posvećujemo kreiranju inovativnih i praktičnih profesionalnih rešenja u oblastiljudskih resursa, koja bi klijentima omogućila postizanje komparativne prednosti u vremenudinamičnih tržišnih promena.

 • Autentičnost

Razlikujemo se od drugih – pružanjem najkvalitetnije usluge.

Čime se bavimo?

Tokom godina razvili smo spektar usluga iz oblasti ljudskih resursa koje uključuju sledeće:

 • Regrutacija i selekcija kandidata
 • Stavljanje na raspolaganje radne snage (Staff Lease)
 • HR Administracija
 • Outplacement programi
 • Centri za procenu
 • Dizajn i implementacija HR Biznis Strategije
 • Evaluacija zaposlenih i HR potencijala
 • Stavljanje na raspolaganje HR Biznis Partnera

Ko smo mi?

CityScope je započeo sa radom na tržištu Srbije kao HR konsalting kompanija davne 2004. godine.

Od početka poslovanja CityScope posvećuje svoj rad kreiranju praktičnih profesionalnih rešenja u oblasti ljudskih resursa, koja bi klijentima omogućila postizanje komparativne prednosti u vremenu dinamičnih tržišnih promena. Zbog toga, mi stojimo na raspolaganju našim klijentima i našim kandidatima, pružajući im kvalitetnu uslugu u oblasti ljudskih resursa i aktivno doprinoseći povezivanju profesonalaca i radne sredine. Pažljivo i detaljno pristupamo svakoj poslatoj radnoj biografiji od strane kandidata i svakom zahtevu od strane klijenta, gradeći personalizovan pristup u radu.

Nakon više od decenije poslovanja na tržištu, odlikuje nas kontinuirani i profesionalni razvoj organizacije i našeg tima. Ostvarili smo uspešne rezultate zahvaljujući izloženosti brojnim industrijama i korišćenjem različitih metodologija i alata, adaptirajući ih specifičnim potrebama naših klijenata.

Posedujemo široko iskustvo u saradnji s klijentima iz najrazličitijih industrija poput FMCG industrije, bankarstva i osiguranja, telekomunikacija i IT industrije.

CityScope predvodi tim konsultanata, sa praksom iz različitih industrija, koji doprinose jedinstvenoj kombinaciji iskustava iz velikih organizacija, konsultantskih kuća i firmi u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Naši konsultanti su obučeni i sertifikovani za procenu potencijala, veština, znanja i ponašanja po internacionalnoj CEB SHL metodologiji.

Misija, Vizija i Cilj

Misija: Unaprediti poslovanje klijenata pružanjem najkvalitetnijih i najnaprednihih rešenja iz oblasti ljudskih resursa.

Vizija: Postaviti nove standarde u oblasti ljudskih resursa kao lider na ovom polju.

Cilj nam je da svojim klijentima pružimo visokokvalitetnu i profesionalnu uslugu u oblasti ljudskih resursa, kroz aktivni i personalizovani pristup i primenu najsavremenijih tehnologija i metodologija (HR alata).

Naše Vrednosti

 • Posvećenost i poverenje

Posvećeni smo u potpunosti našim klijentima i kandidatima od početka do kraja svakogprocesa. Gradimo dugogodišnje poverenje sa klijentima na temeljima profesionalne ikvalitetne usluge na polju ljudskih resursa.

 • Timski duh

Stub naše kompanije i našeg uspeha su ljudi u našem timu. Svi zajedno trudimo se da našimklijentima pružimo najbolju uslugu i zajedničkim snagama postignemo najbolje rezultate.

 • Stručnost

Našu kompaniju predvodi tim konsultanata sa praksom iz različitih industrija koji su obučenii sertifikovani za procenu potencijala, veština, znanja i ponašanja po internacionalnoj CEBSHL metodologiji.

 • Inovativnost

Svoj rad posvećujemo kreiranju inovativnih i praktičnih profesionalnih rešenja u oblastiljudskih resursa, koja bi klijentima omogućila postizanje komparativne prednosti u vremenudinamičnih tržišnih promena.

 • Autentičnost

Razlikujemo se od drugih – pružanjem najkvalitetnije usluge.

Back To Top
×Close search
Search