skip to Main Content

Regrutacija i selekcija kandidata

Za profitabilno funkcionisanje bilo koje organizacije, veoma je važno koliko je kompanija uspešna u motivisanju svojih zaposlenih. Organizacije koje se samo oslanjaju na finansijske benefite u cilju motivisanja zaposlenih mogu iskusiti prepreke u procesima regrutovanja ili zadržavanja talenata, pogotovu u periodima stagnacije i smanjenja budžeta.

Vežbe ocenjivanja (simulacije fiktivnih situacija u kojima se od učesnika očekuje da pruže odgovore i grupne diskusije na zadate teme) su dizajnirane tako da izazovu ono ponašanje od učesnika koje je potrebno proceniti. Koristi se više od jedne vežbe za takvu procenu.

A) Procena grupe – preporučuje se za položaje Junior i pozicije Saradnika

 • Opšta diskusija među učesnicima o zadatoj temi
 • Diskusija među učesnicima u vezi sa poslovnim scenarijem i srodnim pitanjima
 • Vežba koja uključuje igranje poslovnih uloga

Dinamika grupe otkriva individualno ponašanje svakog učesnika, čime omogućava konsultantima da predvide kako će se svaki kandidat ponašati i napredovati u radnom okruženju uopšte i kako će najverovatnije reagovati u određenim situacijama.

B) Individualne procene – preporučuje se za pozicije srednjeg i višeg menadžmenta

Individualna procena se vrši pojedinačno kao sesija između konsultanta i samog zaposlenog. Procena se sastoji od vežbi kreiranih po meri samog projekta i jasno definisanih područja za datu poziciju prema zahtevima posla.

HR Administracija

Cityscope postaje zvanični poslodavac za autsorsovano osoblje i preuzima sledeće funkcije:

 • Prikupljanje potrebne dokumentacije za zasnivanje radnog odnosa
 • Potpisivanje Ugovora o radu na određeno vreme, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a u skladu sa zakonom
 • Organizovanje rada sa zaposlenima u skladu sa svim propisima i zahtevima klijenta
 • Komunikacija sa relevantnim državnim institucijama (poreska uprava, penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje)
 • Priprema i podnošenje svih izveštaja i dokumenata relevantnih državnih institucija, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom

Outplacement programi

Nudimo pomoć kompanijama koje smanjuju obim zaposlenih, a koje se trude da pomognu svojim bivšim zaposlenima koji su označeni kao tehnološki višak tokom perioda tranzicije i potrage za novim zaposlenjem.

Naš outplacement program je kreiran kao serija treninga (grupnih ili pojedinačnih) sa ciljem razvoja ili poboljšanja specifičnih veština za traženje posla za bivše zaposlene koji su tehnološki višak. Predlog usluge outplacement programa uključuje sledeće:

 • Alat za razvoj karijere putem specijalno dizajniranog internet portala
 • Outplacement program za menadžerske pozicije
 • Outplacement program za grupe zaposlenih

Naše Vrednosti

Posvećeni smo u potpunosti našim klijentima i kandidatima od početka do kraja svakogprocesa. Gradimo dugogodišnje poverenje sa klijentima na temeljima profesionalne ikvalitetne usluge na polju ljudskih resursa.

Back To Top
×Close search
Search