skip to Main Content

HEALTH SAFETY & ENVIRONMENTAL SPECIALIST

Za kandidate

We also encourage candidates from following cities and towns to apply: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka and other in the area.
On behalf of our client, a reputable international FMCG company, we are inviting dynamic and committed individuals interested in professional development to join our client on position:

HEALTH SAFETY & ENVIRONMENTAL SPECIALIST

Job description

 • Inspect and evaluate workplace environments, equipment, and practices, in order to ensure compliance with safety standards and government regulations
 • Educate employees about workplace safety by preparing and providing training programs
 • Preparation of reports regarding HS&E
 • Responsible for internal and external audits regarding HS&E
 • Recommend measures to help protect workers from potentially hazardous work methods, processes, or materials
 • Organizes regular assessments regarding the adequacy of ventilation, exhaust equipment, lighting, and other conditions that could affect employee health, comfort, or performance
 • Develop and maintain medical monitoring programs for employees
 • Maintain inventories of hazardous materials and hazardous wastes, using waste tracking systems to ensure that materials are handled properly
 • Ensures implementation of environmental best practices, reduction of CO2 emission, water usage, and waste management

Job requirements

 • Minimum VI degree in Technical faculty, University degree will be considered as an advantage
 • H&S certificate
 • MS Office
 • SAP knowledge advantage
 • English knowledge
 • Minimum 2 years of relevant working experience

We are looking forward to your CV with full confidentiality guaranteed.

Please note that only short-listed candidates will be contacted.

East Serbia – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac and other in the area.

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg

SUPERVIZOR SMENE U PROIZVODNJI

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

SUPERVIZOR SMENE U PROIZVODNJI

Opis posla

 • Planiranje, organizovanje i praćenje procesa proizvodnje i održavanja u skladu sa zakonom i dobrim proizvodnim praksama
 • Zadužen je za ostvarivanje plana proizvodnje i održavanja, pravi dnevne preglede o izvršenim radovima
 • Vodi evidenciju i raspored radnika u svim fazama procesa, izdavanje radnih zadataka, kontrolu i analizu rada zaposlenih tokom procesa
 • Vodi evidenciju o utrošku sirovina, materijala, repromaterijala, vodi računa o blagovremenoj nabavci repromaterijala i potrošnog materijala
 • Prati rad uređaja i mašina u proizvodnom pogonu, vodi računa o tehničkoj ispravnosti mašina i opreme i upotrebi zaštitnih sredstava rada
 • Daje stručna uputstva i stara se o kvalitetnom izvršavanju proizvodnih zadataka u zadatim rokovima
 • Kontinuirano traga za mogućnostima unepređenja procesa kroz blisku saradnju sa velikim brojem internih i eksternih stakeholdera, ohrabruje članove tima da private promene
 • Implementira Lean manufacturing alate
 • Uspostavlja i održava produktivne odnose sa timom, kolegama, dobavljačima
 • Učestvuje u različitim među-funkcionalnim projektima
 • Definiše i koordinira trening planove za operatere
 • Odgovoran za motivaciju i maksimalnu angažovanost i posvećenost radu svih zaposlenih u timu i njihovom racionalnom i ekonomičnom angažovanju
 • Razvija tehničku ekspertizu i veštine vođenja

Zahtevi posla

 • VI stepen stručne spreme tehničke struke
 • Najmanje 3 godine iskustva u proizvodnoj industriji na istim/sličnim poslovima
 • Dobro razumevanje performansi proizvodnje, održavanja i Lean proizvodnje
 • Iskustvo u rukovodjenju i organizaciji timova, kao i u razvoju timova
 • Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Aktivan vozač B kategorije
 • Poželjno znanje engleskog jezika i iskustvo rada u SAP-u
 • Poželjno poznavanje ISO standarda
 • Samostalnost u radu i razvijene veštine poslovne komunikacije
 • Spremnost za rad u smenama

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg

OPERATER POČETNIK

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

OPERATER POČETNIK

Opis posla

 • Rukovanje mašinom, poznavanje njene konstrukcije i sklopova uz optimalno iskorišćenje repromaterijala
 • Učestvovanje u osnovnom održavanju mašina i opreme
 • Održavanje higijene mašine, prostora oko nje i sortiranje otpada po proceduri
 • Sortiranje repromaterijala i povraćaj u magacin
 • Manipulacija pakovanjima i paletama gotovog proizvoda i repromaterijala
 • Konstantan rad na unapređenju procesa i rada linije

Zahtevi posla

 • IV stepen stručne spreme tehničkog smera
 • Spremnost na timski rad

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg

MIKROBIOLOG

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

MIKROBIOLOG

Opis posla

 • Obezbeđuje kvalitet proizvoda sa mikrobiološkog stanovišta u skladu sa zahtevima kompanije i zakonskim propisima.
 • Obezbeđuje sakupljanje, obradu i analizu uzoraka za mikrobiološku kontrolu sirovina, repromaterijala, procesne opreme i gotovog proizvoda
 • Očitava i tumači analizirane uzorke, vrši analizu mikrobioloških trendova
 • Obezbeđuje da sve mikrobiološke procedure budu usaglašene sa zahtevima, preispituje i revidira iste po potrebi
 • Učestvuje u proverama sistema kvaliteta i bezbednosti hrane
 • Praćenje i kontrola higijene i dobre proizvođačke prakse u proizvodnim i magacinskim zonama
 • Upravljanje nestandardnim materijalima i proizvodima u skladu sa procedurama i propisima kompanije
 • Vođenje relevantne dokumentacije kontrole kvaliteta u skladu sa procedurama, standardima i propisima kompanije
 • Vrši izveštavanje prema predefinisanim zahtevima

Zahtevi posla

 • VI stepen stručne spreme (diplomirani biolog, biohemičar, inženjer poljoprivrede ili inženjer prehrambene tehnologije)
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office; SAP prednost
 • Poznavanje ISO standarda kvaliteta i bezbednosti hrane, kao i procesa proizvodnje je prednost
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva u poslovima kontrole kvaliteta.
 • Analitičnost, preciznost, sistematičnost, pouzdanost, visok stepen angažovanja, spremnost za učenje
 • Znanje engleskog jezika – srednji nivo

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg

TEHNIČAR KONTROLE KVALITETA

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

TEHNIČAR KONTROLE KVALITETA

Opis posla

 • Vrši ulaznu kontrolu sirovina i repromaterijala
 • Vrši procesnu kontrolu, kontrolu procesne opreme i kontrolu gotovog proizvoda na proizvodnoj liniji, kao i uzorkovanje tokom procesa proizvodnje
 • Sprovodi relevantne fizičko-hemijske analize kojima se utvrđuje kvalitet gotovog proizvoda
 • Vrši mikrobiološka zasejavanja sirovina, uzoraka sa ulazne kontrole, procesne opreme, gotovog proizvoda
 • Praćenje i kontrola higijene i dobre proizvođačke prakse u proizvodnim i magacinskim zonama
 • Upravljanje nestandardnim materijalima i proizvodima u skladu sa procedurama i propisima kompanije
 • Vođenje relevantne dokumentacije kontrole kvaliteta u skladu sa procedurama, standardima i propisima kompanije
 • Vrši izveštavanje prema predefinisanim zahtevima

Zahtevi posla

 • Minimum IV stepen stručne spreme (hemijskog, prehrambenog, tehnološkog ili tehničkog usmerenja), VI stepen (prednost)
 • Iskustvo na istim ili sličnim poslovima je prednost
 • Poznavanje laboratorijskih analiza
 • Poznavanje ISO standarda, kvaliteta i bezbednosti hrane, kao i procesa proizvodnje je prednost
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office
 • Analitičnost, preciznost, sistematičnost, pouzdanost, visok stepen angažovanja, spremnost za učenje
 • Znanje engeskog jezika – srednji nivo

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg

OPERATER TEHNIČAR

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

OPERATER TEHNIČAR

Opis posla

 • Rukovanje mašinama u cilju isporuke proizvoda u odgovarajućem kvalitetu i količini
 • Praćenje utroška sirovina i energenata, prijava i otklanjanje eventualnih nepravilnosti
 • Praćenje i kontrola procesnih parametara
 • Učešće u izradi plana i i sprovođenju preventivnog, korektivnog i remontnog održavanja
 • Defektaza, priprema i vođenje remontnih aktivnosti
 • Učestvuje u implementaciji projekata u proizvodnji
 • Blagovremeno komunicira mogućnosti poboljšanja performansi i unapređenja na mašinama
 • Učesće u Lean manufacturing procesima

Zahtevi posla

 • IV stepen stručne spreme tehničkog usmerenja
 • Minimum 3 godine iskustva na sličnim pozicijama
 • Spremnost na timski rad
 • Iskustvo u održavanju mašina
 • Prednost poznavanje pneumatskih sistema, tumačenje tehničke dokumentacije, tehničkog crtanja

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg

TEHNIČAR ODRŽAVANJA I POMOĆNIH POSTROJENJA

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

TEHNIČAR ODRŽAVANJA I POMOĆNIH POSTROJENJA

Opis posla

 • Obezbeđuje operativnost i održavanje nominalnih parametara sve mašinske i elektro opreme u dobrom stanju kako bi se sprečili zastoji u proizvodnjim procesima
 • Obavlja preventivno, prediktivno i korektivno održavanje opreme i mašina u skladu sa standardima i zakonskim odredbama
 • Brine se da sva oprema funkcionise u predvidjenim standardima
 • Osigurava da je process održavanja opreme izvršen na najefikasniji način, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje uz optimalni trošak
 • Dijagnostifikuje i uklanja kvarove na mašinama, kontroliše i popravlja komponente opreme
 • Tačno i potpuno evidentira izvedenu aktivnost i rezultate u izveštajima i radnim evidencijama
 • Obučava operatere u upravljanju mašinama i uređajima u zoni svoje odgovornosti
 • Obavlja preventivno održavanje zajedno sa operaterima, operaterima tehničarima i smenovođama
 • Daje predloge za unapređenje i učestvuje u implementaciji dobrih praksi i inovacija u skladu sa potrebama proizvodnje
 • Osigurava da su pomoćna postrojenja (bojler, oprema za hlađenje i grejanje, kompresori vazduha, trafo stanice…), pouzdani i održavani u dobrom stanju

Zahtevi posla

 • VI stepen stručne spreme tehničke struke
 • Najmanje 3 godine iskustva na istim/sličnim poslovima
 • Razume funckionisanje opreme u proizvodnji, pomoćnim postrojenjima i održavanju
 • Orijentisanost ka rešavanju problema
 • Poznavanje rada pneumatskih sistema
 • Znanje o radu, dijagnostici i rešavanju problema iz oblasti PLC kontrolnih sistema smatra se prednošću
 • Poželjno poznavanje rada na računaru, engleskog jezika i iskustvo rada u SAP-u
 • Znanje tehničkog crtanja smatra se prednošću
 • Aktivan vozač B kategorije
 • Spremnost za rad u smenama

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg

MERCHANDISER

Za kandidate

U saradnji sa našim partnerom, kompanijom Coca-Cola HBC, u potrazi smo za odgovornim i predanim profesionalcima, zainteresovanim za rad u dinamičnom okruženju, koje pozivamo da se prijave za poziciju:

MERCHANDISER

Opis posla

 • Sprovođenje redovnih obilazaka kupaca na dodeljenom terenu i poboljšavanje saradnje
 • Postavljanje opreme, primenjivanje standarda uređenja prodajnog prostora (merchandising standards) i sprovođenje prodajnih akcija u objektima kupaca

Zahtevi posla

 • Najmanje srednja stručna sprema
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Beograd

KONKURIŠITE

pdf, doc, docx, jpg, jpeg
Back To Top
×Close search
Search