skip to Main Content

ZEMALJSKA STJUARDESA/STJUARD

Za kandidate

imgU saradnji sa našim partnerom, BELGRADE AIRPORT doo, koji upravlja Aerodromom Nikola Tesla, u potrazi smo za odgovornim i predanim profesionalcima, zainteresovanim za rad u dinamičnom okruženju, koje pozivamo da se prijave za poziciju

ZEMALJSKA STJUARDESA/STJUARD

Opis posla

 • Pružanje informacija putnicima u vezi sa letovima
 • Kontrola boarding karata pre ulaska u avion
 • Evidentiranje putnika u odlasku i kontrola ukrcavanja putnika
 • Priprema dokumenata za let članova posade
 • Pomoć putnicima sa ograničenom pokretljivošću i putnicima kojima je potrebna pomoć

Profil kandidata

 • Srednji stepen stručne spreme
 • Znanje engleskog jezika (minimum B1 nivo)
 • Izuzetne komunikacijske veštine
 • Spremnost na rad u smenama
 • Visok nivo lične odgovornosti

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Beograd

KONKURIŠITE

Drag and drop files here or
Max File Size: 3 MB
jpg,png,pdf,word,docx,

RADNIK U MAGACINU

Za kandidate

U saradnji sa našim partnerom, kompanijom Delhaize Srbija, u potrazi smo za odgovornim i predanim profesionalcima, zainteresovanim za rad u dinamičnom okruženju, koje pozivamo da se prijave za poziciju:

RADNIK U MAGACINU

Opis poslova i odgovornosti

 • Preuzima robu i izlaže u za to predviđena mesta u skladištu Internet prodaje
 • Kontroliše ispravnost robe prilikom manipulacije
 • Sortira i priprema robu za otpis i povraćaj
 • Koristi predviđena sredstva za rad prilikom manipulacije robom
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktima društva
 • Dužan je da primenjuje mere zaštite u skladu sa stepenom osposobljenosti za rad na svom radnom mestu
 • Dužan je da primenjuje sve usvojene standarde i procedure i postupa u skladu sa pravilima sistema bezbednosti hrane

Uslovi i kvalifikacije

 • Minimum I stepen stručne spreme
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Beograd

KONKURIŠITE

Drag and drop files here or
Max File Size: 3 MB
jpg,png,pdf,word,docx,

SUPERVIZOR SMENE U PROIZVODNJI

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

SUPERVIZOR SMENE U PROIZVODNJI

Opis posla

 • Planiranje, organizovanje i praćenje procesa proizvodnje i održavanja u skladu sa zakonom i dobrim proizvodnim praksama
 • Zadužen je za ostvarivanje plana proizvodnje i održavanja, pravi dnevne preglede o izvršenim radovima
 • Vodi evidenciju i raspored radnika u svim fazama procesa, izdavanje radnih zadataka, kontrolu i analizu rada zaposlenih tokom procesa
 • Vodi evidenciju o utrošku sirovina, materijala, repromaterijala, vodi računa o blagovremenoj nabavci repromaterijala i potrošnog materijala
 • Prati rad uređaja i mašina u proizvodnom pogonu, vodi računa o tehničkoj ispravnosti mašina i opreme i upotrebi zaštitnih sredstava rada
 • Daje stručna uputstva i stara se o kvalitetnom izvršavanju proizvodnih zadataka u zadatim rokovima
 • Kontinuirano traga za mogućnostima unepređenja procesa kroz blisku saradnju sa velikim brojem internih i eksternih stakeholdera, ohrabruje članove tima da private promene
 • Implementira Lean manufacturing alate
 • Uspostavlja i održava produktivne odnose sa timom, kolegama, dobavljačima
 • Učestvuje u različitim među-funkcionalnim projektima
 • Definiše i koordinira trening planove za operatere
 • Odgovoran za motivaciju i maksimalnu angažovanost i posvećenost radu svih zaposlenih u timu i njihovom racionalnom i ekonomičnom angažovanju
 • Razvija tehničku ekspertizu i veštine vođenja

Zahtevi posla

 • VI stepen stručne spreme tehničke struke
 • Najmanje 3 godine iskustva u proizvodnoj industriji na istim/sličnim poslovima
 • Dobro razumevanje performansi proizvodnje, održavanja i Lean proizvodnje
 • Iskustvo u rukovodjenju i organizaciji timova, kao i u razvoju timova
 • Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Aktivan vozač B kategorije
 • Poželjno znanje engleskog jezika i iskustvo rada u SAP-u
 • Poželjno poznavanje ISO standarda
 • Samostalnost u radu i razvijene veštine poslovne komunikacije
 • Spremnost za rad u smenama

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

Drag and drop files here or
Max File Size: 3 MB
jpg,png,pdf,word,docx,

MIKROBIOLOG

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

MIKROBIOLOG

Opis posla

 • Obezbeđuje kvalitet proizvoda sa mikrobiološkog stanovišta u skladu sa zahtevima kompanije i zakonskim propisima.
 • Obezbeđuje sakupljanje, obradu i analizu uzoraka za mikrobiološku kontrolu sirovina, repromaterijala, procesne opreme i gotovog proizvoda
 • Očitava i tumači analizirane uzorke, vrši analizu mikrobioloških trendova
 • Obezbeđuje da sve mikrobiološke procedure budu usaglašene sa zahtevima, preispituje i revidira iste po potrebi
 • Učestvuje u proverama sistema kvaliteta i bezbednosti hrane
 • Praćenje i kontrola higijene i dobre proizvođačke prakse u proizvodnim i magacinskim zonama
 • Upravljanje nestandardnim materijalima i proizvodima u skladu sa procedurama i propisima kompanije
 • Vođenje relevantne dokumentacije kontrole kvaliteta u skladu sa procedurama, standardima i propisima kompanije
 • Vrši izveštavanje prema predefinisanim zahtevima

Zahtevi posla

 • VI stepen stručne spreme (diplomirani biolog, biohemičar, inženjer poljoprivrede ili inženjer prehrambene tehnologije)
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office; SAP prednost
 • Poznavanje ISO standarda kvaliteta i bezbednosti hrane, kao i procesa proizvodnje je prednost
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva u poslovima kontrole kvaliteta.
 • Analitičnost, preciznost, sistematičnost, pouzdanost, visok stepen angažovanja, spremnost za učenje
 • Znanje engleskog jezika – srednji nivo

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

Drag and drop files here or
Max File Size: 3 MB
jpg,png,pdf,word,docx,

OPERATER TEHNIČAR

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

OPERATER TEHNIČAR

Opis posla

 • Rukovanje mašinama u cilju isporuke proizvoda u odgovarajućem kvalitetu i količini
 • Praćenje utroška sirovina i energenata, prijava i otklanjanje eventualnih nepravilnosti
 • Praćenje i kontrola procesnih parametara
 • Učešće u izradi plana i i sprovođenju preventivnog, korektivnog i remontnog održavanja
 • Defektaza, priprema i vođenje remontnih aktivnosti
 • Učestvuje u implementaciji projekata u proizvodnji
 • Blagovremeno komunicira mogućnosti poboljšanja performansi i unapređenja na mašinama
 • Učesće u Lean manufacturing procesima

Zahtevi posla

 • IV stepen stručne spreme tehničkog usmerenja
 • Minimum 3 godine iskustva na sličnim pozicijama
 • Spremnost na timski rad
 • Iskustvo u održavanju mašina
 • Prednost poznavanje pneumatskih sistema, tumačenje tehničke dokumentacije, tehničkog crtanja

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

Drag and drop files here or
Max File Size: 3 MB
jpg,png,pdf,word,docx,

TEHNIČAR ODRŽAVANJA I POMOĆNIH POSTROJENJA

Za kandidate

Pozivamo da se prijave i kandidati iz sledećih gradova: Kragujevac, Arandjelovac, Batočina, Lapovo, Rača, Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka i ostala mesta u okolini.

U ime našeg klijenta, internacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje, pozivamo posvećene i motivisane kandidate, zainteresovane za profesionalni razvoj, da im se priključe na poziciji:

TEHNIČAR ODRŽAVANJA I POMOĆNIH POSTROJENJA

Opis posla

 • Obezbeđuje operativnost i održavanje nominalnih parametara sve mašinske i elektro opreme u dobrom stanju kako bi se sprečili zastoji u proizvodnjim procesima
 • Obavlja preventivno, prediktivno i korektivno održavanje opreme i mašina u skladu sa standardima i zakonskim odredbama
 • Brine se da sva oprema funkcionise u predvidjenim standardima
 • Osigurava da je process održavanja opreme izvršen na najefikasniji način, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje uz optimalni trošak
 • Dijagnostifikuje i uklanja kvarove na mašinama, kontroliše i popravlja komponente opreme
 • Tačno i potpuno evidentira izvedenu aktivnost i rezultate u izveštajima i radnim evidencijama
 • Obučava operatere u upravljanju mašinama i uređajima u zoni svoje odgovornosti
 • Obavlja preventivno održavanje zajedno sa operaterima, operaterima tehničarima i smenovođama
 • Daje predloge za unapređenje i učestvuje u implementaciji dobrih praksi i inovacija u skladu sa potrebama proizvodnje
 • Osigurava da su pomoćna postrojenja (bojler, oprema za hlađenje i grejanje, kompresori vazduha, trafo stanice…), pouzdani i održavani u dobrom stanju

Zahtevi posla

 • VI stepen stručne spreme tehničke struke
 • Najmanje 3 godine iskustva na istim/sličnim poslovima
 • Razume funckionisanje opreme u proizvodnji, pomoćnim postrojenjima i održavanju
 • Orijentisanost ka rešavanju problema
 • Poznavanje rada pneumatskih sistema
 • Znanje o radu, dijagnostici i rešavanju problema iz oblasti PLC kontrolnih sistema smatra se prednošću
 • Poželjno poznavanje rada na računaru, engleskog jezika i iskustvo rada u SAP-u
 • Znanje tehničkog crtanja smatra se prednošću
 • Aktivan vozač B kategorije
 • Spremnost za rad u smenama

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Istočna Srbija – Kučevo, Petrovac na Mlavi, Majdanpek, Požarevac i ostala mesta u okolini

KONKURIŠITE

Drag and drop files here or
Max File Size: 3 MB
jpg,png,pdf,word,docx,

MERCHANDISER

Za kandidate

U saradnji sa našim partnerom, kompanijom Coca-Cola HBC, u potrazi smo za odgovornim i predanim profesionalcima, zainteresovanim za rad u dinamičnom okruženju, koje pozivamo da se prijave za poziciju:

MERCHANDISER

Opis posla

 • Sprovođenje redovnih obilazaka kupaca na dodeljenom terenu i poboljšavanje saradnje
 • Postavljanje opreme, primenjivanje standarda uređenja prodajnog prostora (merchandising standards) i sprovođenje prodajnih akcija u objektima kupaca

Zahtevi posla

 • Najmanje srednja stručna sprema
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru

Garantujemo potpunu diskreciju tokom celog procesa i pozivamo Vas da prosledite Vašu biografiju prateći proceduru slanja biografije.

Poštujući sve kandidate koji su poslali svoje podatke, bićemo u mogućnosti da kontaktiramo samo užu listu kandidata.

Beograd

KONKURIŠITE

Drag and drop files here or
Max File Size: 3 MB
jpg,png,pdf,word,docx,
Back To Top
×Close search
Search